สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิมล   ผ่อนตาม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองย่อม
 
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 1. เด็กชายวันเฉลิม  มาเย็น
2. นายอนันต์  มาเย็น
 
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายรณฤทธิ์  รางศรี
2. เด็กชายอนันต์  มาเย็น
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปินะกะเส
 
1. นายยรรรงค์  ประวารณะ
2. นางสมจิตร  อาจจอหอ